Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Nabídka sociálně-terapeutických činností

 1. SKUPINOVÉ CVIČENÍ
 2. CVIČENÍ NA ROTOPEDU A MOTOMEDU
 3. POSEZENÍ U KÁVY NEBO ČAJE
 4. VZPOMÍNÁNÍ
 5. SMYSLOVÁ STIMULACE
  1. MUZIKOTERAPIE – ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
  2. AROMATERAPIE
  3. BAZÁLNÍ STIMULACE
  4. CANISTERAPIE
  5. PÉČE O DROBNÁ ZVÍŘATA – OSMÁCI, PAPOUŠCI
 6. INDIVIDUÁLNÍ ROZHOVORY
 7. ČTENÍ