Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Kalendář akcí 2015

Na začátku každého měsíce se koná schůzka uživatelů s vedením zařízení a sociální pracovnicí. Uživatelé jsou na těchto schůzkách informováni o novinkách v Domově, jsou představováni noví uživatelé. Cílem je získávání námětů, připomínek, podnětů a zpětné vazby od uživatelů na kvalitu péče a možnosti aktivizace, které jim Domov poskytuje.

Aktivizační a terapeutické činnosti se uskutečňují pravidelně na základě zájmu a schopností uživatelů. Zejména se jedná o procvičování jemné motoriky v rámci rukodělných a výtvarných aktivit, zpívání, poslech hudby, společná posezení v kavárničce, půjčování a společné nebo individuální předčítání z knih, aktivizační pohybové programy na zahradě, vycházky do blízkého okolí, kuželky, šipky, promítání filmů. Prostory pro aktivizační činnosti jsou otevřeny každý všední den od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin. Uživatelé zde mohou využít širokou nabídku ergoterapie, k dispozici je malá kuchyňka, reminiscenční místnost, dílna pro pány a další příjemné prostory. Pro uživatele jsme zařídili relaxační místnost ve stylu snoezelenu. Uživatelům, kteří jsou pro svůj zhoršený zdravotní stav na lůžku, poskytujeme dle potřeby bazální stimulaci. Zřídili jsme také místnost ve stylu života našich babiček a dědečků, vybavili jsme ji nábytkem z doby první republiky a poválečných let. Místnost může sloužit k setkávání našich uživatelů s rodinami, přáteli a známými. Probíhá zde také čtení a setkávání s uživateli, kterým se věnují aktivizační pracovnice individuálně.

Spolupracujeme s canisterapeutkami paní Neumannovou a paní Čápovou, s Královédvorskou Arnikou sdružující dobrovolníky, s Římskokatolickou církví a s Československou-husitskou církví.

LEDEN
Modlitební setkání Církev česko-husitská
Sousedské setkání s Aničkou a Františkou
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Tříkrálová sbírka Farní charity

ÚNOR
Modlitební setkání Církev česko-husitská
Sousedské setkání s Aničkou a Františkou
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Canisterapie - setkání s pejsky
Maškarní bál + setkání s rodinami

BŘEZEN
Modlitební setkání Církev česko-husitská
Sousedské setkání s Aničkou a Františkou
Canisterapie - setkání s pejsky
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Exkurze do firmy Vánoční ozdoby v DKnL
Nakládání utopenců
Velikonoční výstava v DD Česká Skalice

DUBEN
Modlitební setkání Církev česko-husitská
Sousedské setkání s Aničkou a Františkou
Canisterapie - setkání s pejsky
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Pečení mazanců
Hudební vystoupení Viola Olomouc
Ochutnávka utopenců

KVĚTEN
Modlitební setkání Církev česko-husitská
Sousedské setkání s Aničkou a Františkou
Canisterapie - setkání s pejsky
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Čarodějné opékání špekáčků
Společné tvoření s dětmi z MŠ
Vystoupení dětského sboru Sboráček
Společné pečení štrůdlů

ČERVEN
Modlitební setkání Církev česko-husitská
Sousedské setkání s Aničkou a Františkou
Canisterapie - setkání s pejsky
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Turnaj ve Člověče nezlob se
Návštěva Ratibořic
Miniolympiáda + opékání špekáčků
Opékání špekáčků v Hájemství s Arnikou
Návštěva tanečního vystoupení Angeles Dance Group v ZŠ Strž

ČERVENEC
Modlitební setkání Církev česko-husitská
Sousedské setkání s Aničkou a Františkou
Chytré hlavičky
Hudební vystoupení folkové skupiny
Výlet do Častolovic na prohlídku zámku

SRPEN
Keramika se Zuzkou
Setkání s Aničkou
Cuketobraní (společné vaření z cuket)
Návštěva výstavy zvířat v Žirči
Návštěva restaurace
Promítání cestopisu a beseda
Chytré hlavičky

ZÁŘÍ
Setkání s Aničkou
Mše Církev římsko-katolická
Vernisáž výstavy obrazů malíře Jana Škody
Návštěva ZOO
Účast na sportovních hrách Domova důchodců Lampertice
Canisterapie - setkání s pejsky
Návštěva obřího akvária v Hradci Králové
Vinobraní s hudebním doprovodem
Chytré hlavičky

ŘÍJEN
Účast na dni seniorů v Hankově domě
Chytré hlavičky
Mše Církev římsko-katolická
Cimbálovka + posezení u vínečka
Setkání s Aničkou
Canisterapie - setkání s pejsky
Prezentace práce dětí ZŠ Bílá Třemešná
Společné smažení bramboráků

LISTOPAD
Vánoční dílny - Den s úsměvem
Mše Církev římsko-katolická
Chytré hlavičky
Setkání s Aničkou
Modlitební setkání Církev česko-husitská
Canisterapie - setkání s pejsky
Putování po světě - přednáška
Hudební vystoupení Trio Diamantes
Výroba adventních venců s žáky ZŠ Bílá Třemešná

PROSINEC
Mše Církev římsko-katolická
Vánoční návštěva zámku v Ratibořicích
Mikulášská nadílka
Vánoční návštěva Hrádku u Nechanic
Canisterapie - setkání s pejsky
Pečení vánočního cukroví
Setkání s Aničkou
Chytré hlavičky
Návštěva vánoční výstavy v Domově důchodců Česká Skalice
Hudební vystoupení dětského sboru Sboráček
Modlitební setkání Církev česko-husitská
Vánoční setkání s rodinami, taneční a hudební vystoupení