Beseda k filmu Tancuj Matyldo

Včera 28. 5. 2024 promítlo Královédvorské Kino Svět film Tancuj Matyldo, po kterém následovala beseda s odborníky.

Děkujeme všem hostům za jejich nasazení – panu Petru Slavíkovi, MUDr. Miluši Vidasovové, MUDr. Tereze Szymanské, MUDr. Janu Pavlíkovi, Mgr. Marcele Hauke a Mgr. Lence Trochimovič, za skvělou moderaci diskuze pak Jarce Švarcbachové ze společnosti Seňorina.

Díky patří i Městu Dvůr Králové nad Labem za finanční podporu, hlavně ale Vám všem, kteří jste přišli a vytvořili tak společně s námi neopakovatelnou a neformální atmosféru nad tématem, které se může dotknout každého z nás. Z besedy pořídil fotografický tým studentů PhotoFlow se svým pedagogem Jardou Mužíkem audiovizuální záznam. Po jeho zpracování bude k dispozici i těm, kteří se diskuze nemohli zúčastnit.

Lída Lorencová, Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem