Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti

Vyplňují volný čas uživatelů, zaměřují se na zájmové činnosti, kterým se uživatelé chtějí věnovat. Umožňují uživatelům zlepšit či upevnit stávající motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti, mají vliv na upevnění či obnovu kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Volnočasové a zájmové aktivity:

 • Výtvarné techniky
 • Textilní techniky
 • Ruční práce
 • Práce s papírem
 • Práce s přírodninami
 • Práce s ostatními materiály
 • Práce s keramickou hlínou
 • Vaření a pečení

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím: 

 • Společenské programy – Kavárnička, opékání špekáčků
 • Vzdělávací programy- Chytré hlavičky s Aničkou, besedy, přednášky, internet
 • Kulturní programy- Promítání filmu, kulturní vystoupení, mikulášská nadílka, maškarní bál, výstava domova
 • Sportovní programy- Turnaj v šipkách, ruské kuželky
 • Náboženské programy

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 • Cvičení paměti a koncentrace- Společenské hry a kvízy ( bingo, AZ kvíz, společné křížovky )
 • Cvičení jemné motoriky