Spojujeme generace 2021

Vzkazy a rady seniorů pro nastupující generaci
Naši senioři se zamysleli nad tím, co by rádi sdělili mladé generaci a s pomocí aktivizačních pracovnic vzniklo několik vzkazů, které jsme poslali do školy studentům a následně pak zveřejnili na nástěnce v prostorách Domova.

Vzkazy uvidíte po rozkliknutí fotky.

Vzkazy studentů našim seniorům
Také studenti měli možnost vyjádřit své názory a přání, která poslali našim obyvatelům. Jejich vzkazy jsou umístěny na nástěnce Domova.

Dopisy seniorům
Do projektu se zapojila i Bc. Michaela Herclíková se studenty, kteří před Vánocemi napsali našim seniorům osobní dopisy. Mezi svátky byly tyto dopisy doručeny adresátům. Ti byli velmi mile překvapeni a začali přemýšlet o tom, jak na ně odpoví.

Velmi všem děkujeme za spolupráci!