Jak se stát dobrovolníkem

Návštěva Zoologické zahrady, Jaro 2021
Návštěva Zoologické zahrady, Jaro 2021

Každý člověk může podle svých individuálních schopností, vlastností a zkušeností pomáhat těm, kteří jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, vysokému věku a dalším nepříznivým okolnostem odkázáni na pomoc druhých lidí.

Principem dobrovolnictví je, že člověk ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu pomáhá dalším lidem překonávat jejich nepříznivou situaci.

Činnosti, při kterých může dobrovolník pomáhat našim uživatelům:

  • rukodělné práce, výtvarné činnosti, keramika (v aktivizačních místnostech ve všední dny od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin). Čas otevření místností lze po dohodě přizpůsobit možnostem dobrovolníka (tj. lze se domluvit i na otevření místností o víkendu).
  • pomoc při mimořádných akcích pořádaných Domovem (př. maškarní bál, vánoční setkání s rodinami, koncerty, miniolympiáda, opékání špekáčků aj.)
  • doprovod při výletech mimo Domov – návštěvách kulturních zařízení, koncertů, výstav, restauračních zařízení aj.
  • doprovod uživatelů dle jejich přání na místa, která jsou pro ně z osobních důvodů důležitá
  • organizace svých vlastních besed, přednášek, programů
  • individuální přístup k jednotlivým uživatelům formou rozhovoru, čtení
  • procházky s uživateli po zahradě Domova a jeho blízkém okolí
  • a další činnosti, které je schopen a ochoten dobrovolník vykonávat

Aktivita dobrovolníka vždy závisí na jeho možnostech, schopnostech a zájmech a dohodě s odpovědným pracovníkem.

Domov spolupracuje na základě písemné smlouvy včetně dodatků s organizací Královédvorská Arnika, o. s., která sdružuje dobrovolníky ze Dvora Králové nad Labem a jeho blízkého okolí. Královédvorská Arnika, o. s. je vysílající organizací, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o dobrovolnické činnosti. Dobrovolníci mají s vysílající organizací uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické služby způsobí sám nebo mu bude při výkonu dobrovolnické služby způsobena. Dobrovolník odpovídá pouze za škodu způsobenou úmyslně.

Většina obyvatel našeho Domova se těší z jakéhokoli vyrušení z každodenního stereotypu. Přijďte mezi nás i Vy a zjistíte, že pomáháním druhým dáváte hodně i sami sobě.

Pokud máte zájem o vykonávání dobrovolnické činnosti v našem Domově, můžete se obrátit na sociální pracovnici Mgr. Terezu Térovou (soc2@domovdknl.cz, tel.: 774 461 335).