Každoročně konané akce

Miniolympiáda

Olympijská trasa plná pěti disciplín (kroužky, klaun, šipky, plechovky a kuželky), kde si uživatelé …

Maškarní bál

Jedna z těch větších akcí u nás v Domově, kam zveme i ostatní poskytovatele sociálních služeb z okol…

Aktivizační pracovnice panem řezníkem

Zabijačka

Akce, na které se v prostorách Domova za pomocí a pod odborným dohledem pánů řezníků tvoří zabijačko...

Často kladené otázky

Probíhají u Vás v Domově návštěvy bez omezení ?

Ano, návštěvy v Domově jsou neomezené, ale je třeba respektovat dobu nočního klidu, ranní vstávání a soukromí uživatelů. Návštěvy může uživatel přijímat na pokoji (na více lůžkových pokojích s ohledem na spolubydlící) nebo v jiných prostorách (společenské místnosti, jídelny, chodby, návštěvní místnosti).

Návštěvy na více lůžkových pokojích jsou možné pouze za předpokladu dodržení soukromí a zachování intimity pro ostatní spolubydlící. Pokud nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, má personál právo návštěvu na pokoji ukončit a požádat o přemístění návštěvy do společných prostor zařízení.

Omezený režim návštěv může vyhlásit ředitel Domova pouze z důvodů epidemiologických a havárií.

 

Kdo je Vaše cílová skupina ?

Naší cílovou skupinu tvoří zejména senioři ve věku nad 65 let v nepříznivé sociální situaci. To znamená, že nemají zajištěny životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost, a to v takové míře, že jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Odkaz pro celkový popis cílové skupiny Domova

Poskytujete odlehčovací službu ?

Neposkytujeme, nicměně v rámci základního sociálního poradenství Vám naši sociální pracovníci rádi poradí a poskytnou infromace, které sociální služby v okolí odlehčovací službu poskytují. Odkaz na kontakty

Z čeho je pobyt v Domově hrazen ?

Měsíční úhrada za ubytování a stravu se pohybuje od 16. 050,- Kč až do 16.800,- Kč dle velikosti pokoje.

Tato částka se hradí z důchodu uživatele. Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, platba úhrady se sníží. Odkaz na ceník služeb

Mohou se k Vám ubytovat i manželské páry ?

Ano, v Domově žijí i manželské páry ubytováni na dvoulůžkových pokojích.