Každoročně konané akce

Vinobrání

Vinobraní

Akce, která se termínově koná podle toho, kdy je již hotový burčák. Termín tedy není nikdy znám nape…

Miniolympiáda

Olympijská trasa plná pěti disciplín (kroužky, klaun, šipky, plechovky a kuželky), kde si uživatelé …

Maškarní bál

Jedna z těch větších akcí u nás v Domově, kam zveme i ostatní poskytovatele sociálních služeb z okol…

Aktivizační pracovnice panem řezníkem

Zabijačka

Akce, na které se v prostorách Domova za pomocí a pod odborným dohledem pánů řezníků tvoří zabijačko...

Často kladené otázky

Probíhají u Vás v Domově návštěvy bez omezení ?

Ano, návštěvy v Domově jsou neomezené, ale je třeba respektovat dobu nočního klidu, ranní vstávání a soukromí uživatelů. Návštěvy může uživatel přijímat na pokoji (na více lůžkových pokojích s ohledem na spolubydlící) nebo v jiných prostorách (společenské místnosti, jídelny, chodby, návštěvní místnosti).

Návštěvy na více lůžkových pokojích jsou možné pouze za předpokladu dodržení soukromí a zachování intimity pro ostatní spolubydlící. Pokud nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, má personál právo návštěvu na pokoji ukončit a požádat o přemístění návštěvy do společných prostor zařízení.

Omezený režim návštěv může vyhlásit ředitel Domova pouze z důvodů epidemiologických a havárií.

 

Kdo je Vaše cílová skupina ?

Naší cílovou skupinu tvoří zejména senioři ve věku nad 65 let v nepříznivé sociální situaci. To znamená, že nemají zajištěny životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost, a to v takové míře, že jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Odkaz pro celkový popis cílové skupiny Domova

Poskytujete odlehčovací službu ?

Neposkytujeme, nicměně v rámci základního sociálního poradenství Vám naši sociální pracovníci rádi poradí a poskytnou infromace, které sociální služby v okolí odlehčovací službu poskytují. Odkaz na kontakty

Z čeho je pobyt v Domově hrazen ?

Měsíční úhrada za ubytování a stravu se pohybuje od 14. 850,- Kč až do 15.450,- Kč dle velikosti pokoje.

Tato částka se hradí z důchodu uživatele. Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, platba úhrady se sníží. Odkaz na ceník služeb

Mohou se k Vám ubytovat i manželské páry ?

Ano, v Domově žijí i manželské páry ubytováni na dvoulůžkových pokojích.