Cena Ď

Cena Ď 2023 - Ocenění Jany Štěpánkové
Cena Ď 2023 - Ocenění Jany Štěpánkové

Co je cena Ď ?

Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR.

„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď“ – neboli „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku.

Prvně byla cena Ď udělena v Národním divadle v Praze v roce 2001. Tak, jak postupuje letopočet, přičítá se i pořadí jednotlivých ročníků.

Náš Domov důchodců se snaží každoročně nominovat známé tváře z řad dobrovolníků docházejících do Domova a vzdát jim tak úctu a velké poděkování za to, jak srdeční jsou a co pro naše uživatele konají.