Historie

Jezuitský kláštěr 1910
Jezuitský kláštěr 1910

Historie vzniku Domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem navazuje na historii Domova důchodců Žireč, který sídlil v bývalé jezuitské koleji v zámku v Žirči u Dvora Králové nad Labem. Zámek vlastnila Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti, v roce 1961 přešlo vlastnictví na stát a v roce 1995 byl majetek navrácen zpět původnímu majiteli. Na základě toho se v roce 1997 definitivně rozhodlo o výstavbě nového domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem.

Zařízení je provozováno ve dvoupodlažní zděné budově se suterénem uvedené do provozu v roce 2000. Budova je řešena bezbariérově, umístěna v městské zástavbě s vlastní otevřenou zahradou.

Letecký pohled na bývalý Jezuitský klášter, dnes rozpínající se Domov Sv. Josefa, který se specializuje na péči o osoby postižené roztroušenou sklerózou.
Letecký pohled na bývalý Jezuitský klášter, dnes rozpínající se Domov Sv. Josefa, který se specializuje na péči o osoby postižené roztroušenou sklerózou.