Podání stížnosti

Přijímání a vyřizování stížností a připomínek

Na podání připomínky nebo stížnosti má právo každý uživatel, který službu využívá, případně jeho rodinný příslušník a další občané, kteří mají k uživateli služeb blízký vztah. Stížnost může být písemná či ústní, stěžovatel může zůstat v anonymitě. Za vyhodnocení stížností a připomínek v rámci rozvoje kvality služeb je zodpovědný ředitel a vedoucí úseku přímé péče.

Řešení stížnosti:

  • Všechny stížnosti jdou evidovány podle data podání a jejich evidence je uložena u ředitele.
  • Ředitel rozhodne o dalším postupu, lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů. O případném prodloužení této lhůty je stěžovatel písemně informován.
  • Stěžovatel je písemně vyrozuměn o výsledku řešení stížnosti.
  • Stěžovatel má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce.
  • Stížnost není důvodem diskriminačního jednání ze strany poskytovatele služeb.
  • Uživateli jsou nabídnuty možnosti smírného řešení.
  • Stěžovatel se může obrátit se svou stížnosti i na zřizovatele Domova:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Pivovarské náměstí 1245
500 03  Hradec Králové

nebo na:

Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha
Na Poříčním právu 1/376
128 01  Praha 2

nebo na:

Veřejný ochránce lidských práv Brno
Údolní 39
602 00  Brno