Strom života

Veřejný závazek

Poslání

Naším posláním je zajistit zejména seniorům v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím pobytové sociální služby životní potřeby a možnost vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání a schopností.

Naší snahou je tvořit domov, který umožní prožít uživatelům důstojné stáří.

Podporujeme uživatele v jejich samostatnosti a soběstačnosti, v případech, kdy to není možné, doprovázíme je a zajišťujeme jim důstojné prostředí a zacházení.

Umírání chápeme jako součást lidského života, vycházíme z toho, že každý člověk závěrečnou etapu svého života se všemi svými fyzickými, sociálními, psychickými, duchovními a kulturními aspekty prožívá individuálně.

Cílem Domova je, aby uživatelé:

  • měli zajištěné životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyzilogické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost,
  • mohli vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání a schopností jako npř. volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti, stýkat se s dalšími lidmi,
  • v posledních chvílích svého života netrpěli nesnesitelnou bolestí a nezůstali osamoceni.

Základní východiska a principy pro poskytování sociální služby

Při poskytování služby klademe důraz na:
▪ lidskou důstojnost
▪ individuální přístup
▪ důvěru uživatelů v personál
▪ aktivitu, samostatnost a sociální začleňování
▪ srozumitelnou komunikaci přizpůsobenou uživatelům
▪ respekt a partnerství
▪ doprovázení umírajících (v posledních chvílích života u nás není uživatel nikdy sám)
▪ opatření ke zmírnění bolesti umírajícím
▪ pomoc pozůstalým zvládat jejich zármutek po smrti blízkého člověka
▪ dodržování lidských práv a základních svobod
▪ profesionální přístup, kvalitní tým pracovníků
▪ kvalitní službu