Strom života

Veřejný závazek

Poslání

Naším posláním je zajistit zejména seniorům v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím pobytové sociální služby životní potřeby a možnost vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání a schopností. Naší snahou je vytvořit domov, který umožní prožít uživatelům důstojné stáří. Vycházíme z životních příběhů seniorů, podporujeme je v jejich samostatnosti a soběstačnosti, v případech, kdy to není možné, doprovázíme je a zajišťujeme jim důstojné prostředí a zacházení. Umírání chápeme jako součást lidského života, vycházíme z toho, že každý člověk závěrečnou etapu života se všemi svými fyzickými, sociálními, psychickými, duchovními a kulturními aspekty prožívá individuálně.

Cílem Domova je, aby uživatelé:

 • měli zajištěny životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost,
 • mohli vykonávat aktivity, které vychází z jejich životních příběhů a které jsou obvyklé jejich věku a prostředí dle individuálních přání a schopností jako např. volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti, stýkat se s dalšími lidmi
 • v posledních chvílích svého života netrpěli nesnesitelnou bolestí a nezůstali osamoceni.

Základní východiska a principy pro poskytování sociální služby

Při poskytování služby klademe důraz na:

 • lidskou důstojnost
 • individuální přístup založený na poznání životního příběhu seniora
 • důvěru uživatelů v personál
 • aktivitu, samostatnost a sociální začleňování
 • srozumitelnou komunikaci přizpůsobenou uživatelům
 • pomoc pozůstalým zvládat jejich zármutek po smrti blízkého člověka
 • opatření ke zmírnění bolesti umírajícím
 • doprovázení umírajících (v posledních chvílích života u nás není uživatel nikdy sám)
 • respekt a partnerství
 • dodržování lidských práv a základních svobod
 • profesionální přístup, kvalitní tým pracovníků
 • kvalitní službu