Spojujeme generace 2022

Dopisy studentům
O vánočních svátcích odbrželi naši senioři dopisy od studentů. Netrvalo dlouho a již začátkem nového roku napsali senioři dopisy s odpovědmi studentům.