Aktuální informace z Domova 16. 02. 2024

Opět se Vám hlásíme s delším souhrnem dění z našeho Domova. Zajímavé akce a aktivity začaly hned po Novém roce, a to konkrétně Tříkrálovou sbírkou, kdy nás navštívili žáci MŠ Roháčova s pěveckým vystoupením a kasičkou právě pro tyto účely. Také nás potěšila návštěva z nedalekého Safariparku, která pro nás uspořádala velmi zajímavou přednášku o historii zoologické zahrady. V průběhu celého ledna se naši uživatelé mohli zapojit do akce s názvem Motomedtours a Rotopedtours, kterou připravily naše fyzioterapeutky. S cílem bylo společně za měsíc ujet co největší počet kilometrů na rotopedu či motomedu. Nakonec se tohoto projektu zúčastnilo zhruba 30 uživatelů, kteří ujeli 1 448 km a dojeli by tak až do španělské Barcelony. Úctyhodný výkon. Začátkem února k nám zavítal pan Vladimír Pecháček, který nám zazpíval mnoho staropražských písniček. Dokázal tak rozzářit nejednoho uživatele. Koncert sklidil velké ovace. Moc děkujeme za zprostředkování rodině paní Strnadové. Poté nás již čekal Masopust, který je spojený každoročně se Zabijačkou a Maškarním bálem. O těchto akcích jsme Vám psali v minulém příspěvku. Jinak probíhaly tradiční akce podle daného termínu v týdenním programu. Nechybělo tak Bingo, Kavárnička, Dopolední klub, Čtení či Chytré hlavičky s Aničkou, konaly se také bohoslužby.  Navštívily nás kadeřnice, které naše uživatele opět upravily a zkrášlily. Uživatelé často trávili volný čas i v rámci individuálních aktivit se svými klíčovými pracovníky. S nimi například navštívili filmové představení v místním kině, pohráli si s pejsky při canisterapii, poslouchali písničky a filmy na tabletu či se společně vydali na nákupy do nedalekých obchodů.

V tomto roce nás čeká nová aktivita, která bude celoročně zaměřená na zahradu a vše okolo ní s názvem U babičky a dědy – komunitní zahrada. Na starost ji má náš aktivizační pracovník Petr, který si vždy připravuje speciální a tematicky zaměřenou činnost. Naposledy si pro uživatele připravil výrobu svíček Hromniček. S jarem se těšíme, že se do činností s našimi seniory zapojí děti.

Lída Lorencová a zaměstnanci Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem