Cena Ď 2023 - Ocenění Jany Štěpánkové

Cena Ď 2023

V pondělí 2.10.2023 jsme se vydali do Lipnice nad Sázavou, do Restaurantu U České Koruny, která se spjatá se spisovatelem Jaroslavem Haškem. Ten zde bydlel, vařil a psal. O celý objekt a jeho odkaz se i nadále starají Haškovi příbuzní. V této stylové hospůdce se vyhlašovala ocenění za městská i krajská kola. Cena Ď je česká cena určena mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. Náš Domov do ní letos nominoval Královedvorskou Arniku z.s., zastoupenou její předsedkyní, zakladatelkou, stále nejaktivnější členkou a „Duší“ paní Janou Štěpánovou. Ta je velmi otevřená, empatická a vždy ochotná nabídnout pomoc. Svým naladěním, empatií, poctivostí a neokázalým vystupováním dokáže nadchnout a přitáhnout další lidi k pomoci potřebným.  Paní Jana s dalšími dobrovolníky z Arniky u nás v Domově pomáhají při individuálních i skupinových aktivitách a velkých akcích. S uživateli chodí na procházky, výlety, společně s uživateli pečenou a vaří. Na velkých akcích vypomohou s obsluhou a asistují uživatelům, jak je potřeba. Navíc vždy napečou a připraví drobné pohoštění, na kterém si obyvatelé rádi pochutnají.

Paní Štěpánová a Královédvorská Arnika si za svou více než dvacetiletou nezištnou práci odvezli krásnou Cenu Ď. Moc jí a celé Arnice gratulujeme a přejeme hodně sil a stejnou energii jako doposud.

Lída Lorencová a zaměstnanci Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem