Cena inovace

Ve čtvrtek 16.6.2022 se zástupci našeho Domova, v čele s paní ředitelkou zúčastnily slavnostního vyhodnocení soutěže Cena inovace v sociálních službách, kterou vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb jako historicky první ročník odborné soutěže.

Cena inovace usiluje o nové a efektivnější řešení sociálních problémů, metod, postupů, a to zejména orientované na klienty služeb a jejich potřeby. Cílem je přenášet dobře nastavené inovace, šířit je dále v rámci sociálních služeb v České republice a následně plošně zavádět systémové změny, ke kterým by měly inovace směřovat.

Do této soutěže nominoval Královéhradecký kraj náš Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem. Představili jsme náš Rozvoj paliativní péče v domově pro seniory a v kategorii Paliativní péče jsme uspěli a zvítězili.

Děkujeme všem, kteří nás v této oblasti dlouhodobě podporují a pomáhají nám.

Lída Lorencová a zaměstnanci Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem