Cena sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2023

I v letošním roce vyhlásil Královéhradecký kraj Cenu sociálních služeb, a to v kategoriích: Inovativní projekt, Pobytové sociální služby, Terénní a ambulantní sociální služby, Osobnost v sociálních, Dobrovolnictví a Místní samospráva. Do kategorie Dobrovolnictví jsme nominovali Janu Štěpánovou, která je zakladatelkou Královédvorské Arniky, která více než 20 let pomáhá v sociálních službách na Královédvorsku.

Slavnostní vyhlášení, nad kterým převzal záštitu hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček a náměstkyně hejtmana paní Martina Berdychová, se uskutečnilo ve středu 4. října 2023 v sále Filharmonie Hradec Králové. K významnosti a kráse celého odpoledne přispěla skladbami Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany i Filharmonie Hradec Králové.

I když Královédvorská Arnika cenu ve své kategorii nezískala, paní Janě Štěpánové za její nezištnou práci osobně poděkoval radní za oblast zdravotnictví pan Zdeněk Fink a náměstkyně hejtmana paní Martina Berdychová, která jí věnovala svou květinu. Velmi děkujeme, dojetí Jany bylo obrovské…

Milá Jano a všechny milé dobrovolnice z Královédvorské Arniky, za Vaši obětavost, laskavost, radost a lidskost, kterou rozdáváte Vám patří OBROVSKÝ DÍK… Přejeme Vám pevné zdraví, elán do další práce a těšíme společné chvíle s našimi uživateli.

Lída Lorencová a zaměstnanci Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem