Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • Pomoc při komunikaci s institucemi, úřady a změně dokladů.
  • Pomoc při hospodaření s financemi.
  • Zajištění volebního práva.
  • Spolupráce s opatrovníky.
  • Pomoc při odeslání a přijímání poštovních zásilek apod.