Rehabilitační péče

Rehabilitační péči zajišťují fyzioterapeutky na základě individuálních potřeb, možností a schopností uživatelů. Je poskytována formou skupinových cvičení a individuální rehabilitace.

Skupinová cvičení:

Probíhají na jídelnách 4x týdně 20 min, zahrnují kondiční cvičení a dechovou rehabilitaci.

Individuální rehabilitace:

  • Individuální cvičení
  • Měkké techniky
  • Cvičení na motomedu a rotopedu
  • Nácvik chůze a rovnováhy
  • Nácvik sebeobsluhy a běžných denních činností
  • Elektroléčba
  • Magnetoterapie
  • Ultrasonoterapie
  • Přístrojová lymfodrenáž
  • Rašelinové zábaly

Veškeré rehabilitační úkony jsou s ohledem na možnosti uživatele a personálu prováděny ve frekvenci min. 2x týdně.