Sociálně terapeutické činnosti

Činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob.

Patří sem :

  • Skupinové cvičení
  • Cvičení na rotopedu a motometu
  • Posezení u kávy nebo čaje
  • Reminiscence/ Biografie/ Vzpomínání
  • Smyslová stimulace – muzikoterapie (zpívání s kytarou), aromaterapie, bazální stimulace, canisterapie, péče o drobná zvířata (králíček, papoušci, rybičky)
  • Individuální rozhovory
  • Čtení