Základní sociální poradenství

  • Poradenství poskytujeme zájemcům o službu, uživatelům, jejich rodinám a blízkým.
  • Podáváme informace o službách, které poskytuje náš Domov, ale i o dalších sociálních a návazných službách.