Sesterna

Zdravotní a ošetřovatelská péče

  • V Domově je zajištěna nepřetržitá služba zdravotního a ošetřovatelského personálu.
  • Domov zprostředkovává zdravotní péči praktického lékaře, který ordinuje v Domově 1x týdně, případně dle potřeby.
  • Zubní ordinace sídlí v prostorách Domova.
  • Zdravotní personál zajišťuje objednání ke specialistům jako je například dermatolog, oftalmolog, diabetologická poradna, psychiatr apod.
  • Uživatel si volí své lékaře sám.