zprostředkování kontaktu s espolečenským prostředím

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.
  • Pomoc s nákupy, půjčováním knih a časopisů, návštěvou lékaře, kadeřnice a dalších služeb.
  • Pořádání výletů.
  • Rozhovor s psychologem, náboženské obřady.
  • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.
  • Pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění osob.