Dobrovolnictví v Domově

V druhé polovině ledna, jako každý rok, jsme uspořádali setkání s dobrovolníky. Na začátku jsme poděkovali všem za jejich přízeň, za spolupráci, která dlouhodobě funguje, za zájem, čas a vše, co pro nás dělají. Na setkání, kde se sešlo početně méně dobrovolníků, ale plodné a cílené diskuzi nic nebránilo.

Ohlédli jsme se za uplynulým rokem a vrátili se k větším i individuálním aktivitám, hodnotili, co se povedlo a kde máme ještě prostor ke zlepšení. Představili jsme zúčastněným větší akce i aktivity plánované v roce 2023 a hledali možnosti, jak při nich pomoci. Pokud se nám podaří sehnat další dobrovolnici, či dobrovolníka, rádi bychom se opět vrátili k oblíbené aktivitě vaření s našimi klienty. Při něm si většinou v minulosti mohli uživatelé s pomocí ostatních uvařit jídla, které naše kuchyň běžně nenabízí – třeba škubánky nebo bramborové placky. Dobrovolníky bychom využili také při doprovodech s našimi uživateli do města.

Spolupráce s dobrovolníky má v naší organizaci svou historii. Ta je založena na spolupráci s dobrovolnickou organizací Arnika, která má sídlo ve Dvoře Králové nad Labem a v loňském roce oslavila 20 let svého trvání. V minulosti jsme oslovili některé společnosti nebo instituce, jejichž zaměstnanci k nám dochází – např. zástupci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, zástupci Komerční banky nebo České spořitelny. Na některých aktivitách spolupracujme i se Střední školou elektrotechniky a informačních technologií z Dobrušky. A pak je zde velmi dlouhá řada jednotlivců, kteří se více, či méně různých aktivit účastní. Informace o těchto aktivitách, či dobrovolnických projektech Život je teď nebo Spojujeme generace, stejně jako informace o tom, jak se stát dobrovolníkem najdete na našich webových stránkách https://www.domovdknl.cz/ v sekci Dobrovolnictví.

V současné době evidujeme asi 40 dobrovolníků nebo příznivců Domova, kteří nám pomáhají.

Někteří z nich byli v uplynulém období za svou aktivitu oceněni Cenou Ď, která je určena mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. V roce 2017 cenu získala paní Anna Holínská, která do naší organizace mnoho let dochází s programem „Chytré hlavičky“, v roce 2020 získala cenu paní Eliška Bihariová za nezištné pečení různých moučníků a dobrot pro naše klienty i na různé společenské akce a v roce 2022 byla oceněna Eliška Provazníková, která je duší projektu Život je teď. V roce 2022 získala Cenu Ď za dlouhodobou práci s dobrovolníky i naše organizace.

Ještě jednou všem dobrovolníkům děkujeme, velmi si vážíme Vaší práce, která je postavena na osobních vztazích, úctě, lidskosti a je tak nějak „na pohodu“. Pokud byste se k nám chtěli přidat, budeme moc rádi…

S úctou Lída Lorencová