Měření vitality a kvality sociálních vztahů uvnitř organizace

V listopadu tohoto roku jsme se odvážili přistoupit ke změření vitality a kvality sociálních vztahů na pracovišti metodou SocioRatingu.
SocioRating je dotazníkový sociologický výzkum společnosti, jehož výstupem je hodnocení na ratingové škále od A+ až C. Neměří finanční ukazatele společnosti, ale zaměřuje se na měření vitality a kvality sociálních vztahů uvnitř organizace. SocioRating chápe firmu primárně jako sociální systém, který přináší i ekonomické výsledky. Sociální systém tvoří zaměstnanci, jejich postoje a míra identifikace se společností.
Hlavními pilíři analýzy jsou vybrané dimenze identifikačního procesu a firemní kultury, z nichž vychází 5 indexů – index identifikace, důvěry, inovativnosti, spokojenosti a zodpovědnosti. Tyto oblasti jsou pak doplněny o další dimenze, jakými je např. vnímání organizace, hodnoty a pospolitost, styl vedení, systém hodnocení práce, komunikace a informace, spolupráce a atmosféra, seberealizace a iniciativa, externí klientská orientace, společenská odpovědnost a další.
Společnost Accace provádí SocioRating v různých organizacích (školy, školky, výrobní firmy, malé až středně velké společnosti, nebo neziskové organizace). Jako domov důchodců jsme jediní v České republice, kteří tímto výzkumem prošli. Jsme velmi rádi, že jsme si mohli vyzkoušet obstát v konkurenčním prostředí. Výsledek je pro nás obrovským oceněním naší dlouhodobé práce zaměřené na kvalitní a zdravé vztahy na pracovišti. Tímto děkujeme všem zaměstnancům, kteří tvoří skvělý tým. Pokud budeme v budoucnu shánět nové pracovníky, otevřené dveře budou mít ti, kteří s námi budou sdílet společné hodnoty.

Lída Lorencová, ředitelka Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem