Návštěva ze ZŠ Podharť

4. dubna k nám v rámci etického projektu zavítali žáci devátých tříd Základní školy Podharť. Pro žáky jsme připravili prezentaci o možnosti využití sociálních služeb pro seniory, více jsme představili naši službu – domov pro seniory. Vysvětlili jsme, co je důležité pro to, aby poskytování naší služby bylo důstojné až do konce – tedy práce s životním příběhem osob a paliativní péče. Dotkli jsem se otázek o smyslu života, umírání a smrti.

Následně jsme početnou skupinu žáků rozdělili na několik menších skupinek a provedli je naším Domovem. Žáci si mohli vyzkoušet některé pomůcky na rehabilitaci, okusili virtuální realitu a prohlédli si zajímavé dokumenty o aktivizaci a životě v Domově. Společně si zahráli karetní hru Řekni mi, která funguje na principu kartiček s otázkami typu: Kdybyste měli poslední tři měsíce života, co by chtěli dělat? S kým by se měl poradit váš lékař, kdybyste už sami nebyli schopni komunikovat? Jakou hudbu byste si pustili poslední den života?

Všem skupinkám se věnovali naši sociální a aktivizační pracovníci a paní ředitelka. Věříme, že zvolené téma bylo podnětné a pro žáky i učitele přineslo nové informace i do jejich osobních životů.

Také se nám podařilo vydat Výroční zprávu za rok 2022, která je Vám k dispozici v elektronické podobně na našich webových stránkách (https://www.domovdknl.cz/vyrocni-zprava-2022/).