Paliativní péče v Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem

Téma paliativní péče se v našem Domově začalo více ozývat v rámci vzdělávacích potřeb zaměstnanců kolem roku 2015. Řada našich uživatelů umírala ve zdravotnických zařízeních – sama a bez přítomnosti blízkých osob. Vnímali jsme, že pokud uživatel zemřel u nás v Domově, mohli jsme mu nabídnout jiné podmínky. Bylo to ale nahodilé, hodně o empatii, intuici a aktivitě konkrétních pracovníků.

V období 9/2016 – 8/2018 v rámci projektu „Společně ke kvalitě“ financovaného z OPZ a ESF jsme měli možnost se tomuto tématu hlouběji věnovat. Společně s odborníky jsme si vzájemně vyjasňovali, co ještě, kromě základní péče, je pro naše uživatele i pro nás důležité. Učili jsme se mluvit o umírání, o smrti, o podpoře pozůstalých. Absolvovali jsme odborná školení a stáže. Začali jsme dávat jasnější podobu našim představám o tom, jak by paliativní péče v našem Domově mohla vypadat. Tu jsme zapracovali do první interní metodiky. Seznámili jsme se svým záměrem stávající uživatele a jejich rodinné příslušníky, vytvořili jsme důstojné prostory pro péči – Modrý pokoj, ukotvili některé rituály po úmrtí. Byli jsme tehdy zaměřeni především na péči o uživatele v terminální fázi.

Když jsme se naučili vnímat paliativní péči jako součást poskytované sociální služby, rozhodli jsme se posunout dál. Využili jsme opět OPZ a ESF a v rámci projektu „Pečujeme společně“ od 4/2020 do 3/2022 velkou část věnovali dalšímu rozvoji paliativní péče u nás v Domově. Uvědomili jsme si, že pokud přicházíme s naší nabídkou až v terminální fázi života uživatele, je to pozdě. Ze zkušenosti víme, že čím dříve uživatel a rodinní příslušníci informace o našich možnostech dostanou, tím lépe se na situaci dokáží připravit.

Proto jsme si popsali jednotlivé fáze paliativní péče a snažili se reagovat na potřeby, které s sebou přináší. Vytvořili jsme dotazníky na určení jednotlivých fází. Na ně navazovaly rozhovory s klienty a rodinnými příslušníky. Výstupy se promítly do péče a přání klientů.

Stěžejním dokumentem, který jsme v projektu „Pečujeme společně“ vytvořili, je Metodika zavádění paliativní péče v domově pro seniory , jejímž cílem je podělit se o své zkušenosti a ukázat „naši cestu“. Nabízíme oblasti, které jsme řešili, naše pohledy a to, co nám pomohlo a čeho bychom se naopak měli vyvarovat. Kapitoly jsou doplněny postřehy a kazuistikami zaměstnanců, konzultantů, rodinných příslušníků i duchovních.

Dne 22. 2. 2022 jsme uspořádali Kulatý stůl, kde prezentovalo své zkušenosti s paliativní péči několik zařízení poskytující sociální služby a to, Městské středisko sociálních služeb Oáza z Nového Města nad Metují, Centrum sociálních služeb Naděje Broumov, Sociální služby města Jičína a náš Domov. Svou zkušenost nám předala MUDr. Dana Hrnčiariková, Ph.D. z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Pohled terénní hospicové péče nám představil Hospic Anežky České z Červeného Kostelce. Nově rodící se projekty prezentovala MUDr. Regina Slámová z Centra paliativní péče v Brně. Pozvání na Kulatý stůl, který se konal v příjemných prostorách Safari Parku Resortu Dvůr Králové nad Labem, přijalo mnoho významných hostů. Přijeli zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Centra paliativní péče Praha a Brno, dále radní za sociální a zdravotní oblast Královéhradeckého kraje, zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna, Zdravotnické záchranné služby KHK, VZP ČR, Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem i z dalších zařízení poskytující sociální služby v regionu Královéhradeckého kraje.

Věříme, že výměna zkušeností s poskytováním paliativní péče v podmínkách sociálních služeb byla přínosná pro všechny zúčastněné.