Podepsání podnájemní smlouvy se společností Vividus East s.r.o.

K radosti uživatelů, ale i zaměstnanců Domova důchodců byla podepsána podnájemní smlouva se společností Vividus East s.r.o. s jednatelem, panem Michalem Karadzosem.