Pravidla návštěv od 1.11.2021

Stále platí pravidla návštěv, že se každá návštěva musí předem ohlásit u Mgr. Karlové na telefonním čísle 724 885 909, popřípadě u jiného sociálního pracovníka. Na návštěvu k jednomu obyvateli Domova mohou přijít v daný čas maximálně dvě osoby. Každá osoba, která jde do Domova na návštěvu musí mít u sebe dokument prokazují pravdivost vyplněného čestného prohlášení. Všechny vstupující osoby do areálu Domova musí mít zakryté dýchací cesty dle vládních nařízení.

Každá osoba je povinna vyplnit a zanechat u vstupu do Domova Čestné prohlášení, kterým se zavazuje, že splňuje jednu z těchto kritérií:

  • Absolvoval/a nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy RT- PCR vyšetření s negativním výsledkem.
  • Absolvoval/a nejdéle 24 hodin před zahájením návštěvy POC (antigenní) test s negativním výsledkem
  • Prodělal/a onemocnění Covid-19 a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 180 dní.
  • Byl/a očkován/a:
  1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu vakcíny uplynulo nejméně 14 dní
  2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní

Srdečně děkujeme všem rodinným příslušníkům, kamarádům a známým obyvatel Domova za součinnost a ochotu podílet se s námi na zdraví našich blízkých.