Prezentace služby žákům 8. třídy ZŠ Podharť

Ve středu 27. března k nám v rámci Etického projektu zavítali žáci osmé třídy z místní Základní školy Podharť. Připravili jsme pro ně prezentaci o možnosti využití sociálních služeb pro seniory, více jsme představili naši službu – domov pro seniory. Vysvětlili jsme, co je pro nás důležité pro to, aby poskytování naší služby bylo důstojné až do konce života – tedy práce s životním příběhem osob a paliativní péče. Dotkli jsme se otázek o smyslu života, umírání a smrti.

Následně jsme početnou skupinu žáků rozdělili na několik menších skupinek a provedli je naším Domovem. Vyzkoušet si mohli některé pomůcky na rehabilitaci, okusili virtuální realitu a prohlédli si zajímavé dokumenty o aktivizaci a životě v Domově. Věříme, že pro ně byla návštěva podnětná a přinesla jim spoustu zajímavých informací a pohledů na život seniorů v Domově.

Také se nám podařilo vydat Výroční zprávu za rok 2023, která je Vám k dispozici v elektronické podobně na našich webových stránkách (https://www.domovdknl.cz/vyrocni-zprava-2023/)

Lída Lorencová a zaměstnanci Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem