Stáže v Domově důchodců

Tento týden jsme úspěšně dokončili první běh stáží, které jsou v našem Domově realizovány v rámci projektu Rozvoj kompetencí sociálních služeb v Královehradeckém kraji. Přijeli k nám pracovníci z Domova důchodců Humburky a hlavním společným tématem byla Paliativní péče v pobytové sociální službě. Těší nás, že své zkušenosti můžeme nabídnout ostatním organizacím. Zároveň tímto moc děkujeme kolegyním z Humburk za vzájemné sdílení a předávání a zkušeností v oblasti paliativní péče.

Bc. Daniela Maťátková – sociální pracovnice Domova