X. Setkání sociálních pracovníků

V termínu 21. – 22. 9. 2023 jsme v našem Domově důchodců hostili v pořadí již desáté setkání sociálních pracovníků. V letošním roce jsme se zaměřili na koncepty péče, právní aspekty péče na konci života, srozumitelnost předávaných informací a nechyběly ani příklady dobré praxe. Obohacující pro všechny byl příspěvek paní Lenky Tehrany ze společnosti MILA. Ta představila podporu, kterou nabízí pro organizace, a která je založena na zkušenosti, že tam, kde jsou spokojení pečovatelé, jsou spokojeni i klienti. Společně jsme pak shlédli video zakladatelky organizace paní Simony Bagarové z TEDxKrásno. Zajímavý byl i příspěvek k myšlence dobrovolnictví jako zdroji, který nám může změnit život, dát nám novou energii a svobodu. Setkání zahájila náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje paní Martina Berdychová, která sociálním pracovníkům poděkovala za jejich nelehkou práci. Jsme velmi rádi, že mezi nás zavítali i zástupci zdravotnických zařízení, se kterými jsme mohli sdílet své zkušenosti a dobrou praxi. Děkujeme všem zúčastněním a těšíme v příštím roce, tentokrát v České Skalici.