XIV. Celostátní konference paliativní medicíny

V termínu 15. – 16. 9. 2023 se zástupci našeho Domova zúčastnili konference paliativní medicíny, která se konala v Praze. Celá konference nás opět obohatila o nové poznatky a posunula naše myšlení dále v poskytování paliativní péče. Prezentovali jsme zde výsledky průzkumu na ověření dotazníků pro určení fází paliativní péče. Průzkumu se zúčastnilo 39 organizací napříč celou republikou, dotazník byl ověřen na 2 256 respondentech. Děkujeme všem organizacím, které se do ověření zapojily a pomohly nám tak vyzkoušet „nástroj – dotazník“, který jsme v rámci projektu vytvořili. Jsme rádi, že jsme se mohli aktivně zúčastnit se svým příspěvkem na tak odborné a prestižní konferencí jako byla právě tato. Budeme se těšit na další obdobné příležitosti.