Výpis aktualit

Aktuální informace

Vážení a milí,
v posledních dnech v ČR, ale i Královéhradeckém kraji, znovu zaznamenáme opětovný nár…

  • Tereza Térová

Často kladené otázky

Probíhají u Vás v Domově návštěvy bez omezení ?

Ano, návštěvy v Domově jsou neomezené, ale je třeba respektovat dobu nočního klidu, ranní vstávání a soukromí uživatelů. Návštěvy může uživatel přijímat na pokoji (na více lůžkových pokojích s ohledem na spolubydlící) nebo v jiných prostorách (společenské místnosti, jídelny, chodby, návštěvní místnosti).

Návštěvy na více lůžkových pokojích jsou možné pouze za předpokladu dodržení soukromí a zachování intimity pro ostatní spolubydlící. Pokud nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, má personál právo návštěvu na pokoji ukončit a požádat o přemístění návštěvy do společných prostor zařízení.

Omezený režim návštěv může vyhlásit ředitel Domova pouze z důvodů epidemiologických a havárií.

 

Kdo je Vaše cílová skupina ?

Naší cílovou skupinu tvoří zejména senioři ve věku nad 65 let v nepříznivé sociální situaci. To znamená, že nemají zajištěny životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost, a to v takové míře, že jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Odkaz pro celkový popis cílové skupiny Domova

Poskytujete odlehčovací službu ?

Neposkytujeme, nicměně v rámci základního sociálního poradenství Vám naši sociální pracovníci rádi poradí a poskytnou infromace, které sociální služby v okolí odlehčovací službu poskytují. Odkaz na kontakty

Z čeho je pobyt v Domově hrazen ?

Měsíční úhrada za ubytování a stravu se pohybuje od 16. 050,- Kč až do 16.800,- Kč dle velikosti pokoje.

Tato částka se hradí z důchodu uživatele. Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, platba úhrady se sníží. Odkaz na ceník služeb

Mohou se k Vám ubytovat i manželské páry ?

Ano, v Domově žijí i manželské páry ubytováni na dvoulůžkových pokojích.